fbpx

Termeni și condiții

Părțile Acordului

PRESTATORUL serviciilor care fac obiectul acestor termeni și condiții, mai exact vânzarea produselor sau serviciilor este S.C. Ecocald SRL, cu sediul în Satu Mare, Piața Soarelui, bloc. UU7, ap.7, jud. Satu Mare, cu număr de înregistrare la Registrul Comerţului J30/445/17.06.2020 , cod unic de înregistrare RO 17919255, cont bancar RO86 0130 1202 8603 32XX, reprezentată de Dl. Peter Molnar, în calitate de ADMINISTRATOR .

BENEFICIAR este persoana fizică sau juridică care se angajează în urmarea programului susținut de prestator sau în achiziția produselor sau serviciilor oferite de PRESTATOR, în urma achitării contravalorii menționate pe pagina de vânzare sau în secțiunea Prețul și Modalități de Plată.

Având în vedere că :

  • PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI un curs de formare în realizarea instalațiilor de ventilație centralizată.
  • BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

Obligațiile PRESTATORULUI

⦁ Să ofere produsele/serviciile solicitate în cele mai bune condiții.

⦁ Să respecte confidențialitatea și termenele de realizare.

⦁ Să verifice prezența la cursurile online.

⦁ Să ofere acces la cursul online şi după desfăşurarea lor.

⦁ Să asigure livrarea produselor comandate prin curier sau alta modalitate, acceptata de beneficiar.

Obligațiile BENEFICIARULUI

⦁ Să achite prețul convenit pentru produsele/serviciile contractate.

⦁ Să participe la toate orele de curs online susținute de prestator pentru cursurile online vândute.

Politica de livrare (modalitati si termene de livrare)

PRESTATORUL va pune la dispoziția BENEFICIARULUI, cursuri online, sub formă de webinarii, la data și ora stabilită în pagina de vânzare.

După ce va achita taxa de înscriere sau prima rată (în cazul în care a optat pentru plata în rate) , BENEFICIARUL va primi acces la grupul privat de Facebook, pentru a beneficia de comunitatea de suport.

Ulterior, PRESTATORUL se obligă să pună la dispoziția BENEFICIARULUI înregistrările cursurilor online.

Cursul va începe la data stabilită și anunțată în pagină la ora 19 și va respecta întocmai programul prevăzut în pagină.

Prețul și modalități de plată

⦁ Prețul contractului este cel prezentat pe pagina de vânzare pentru produsul/serviciul respectiv și se achită integral în momentul plasării comenzii, la cursul valutar din data plății al băncii care a emis cardul bancar. Pentru plata în rate (dacă este cazul), se va achita contravaloarea primei rate în momentul comenzii și celelalte rate, la termenele comunicate de către Prestator.

⦁ Pagina de vânzare va fi denumita orice pagina a subdomeniilor: www.petermolnar.ro sau www. ecocald.ro

⦁ Prețul se poate achita online cu card de credit, sau prin transfer bancar.

⦁ Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul Prestatorului (conform extrasului de cont).

⦁ În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.

⦁ În cazul retragerii din program a Beneficiarului, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

Încetarea și Rezilierea

Încetarea și rezilierea intervin: 

⦁ În cazurile de forță majoră care constă în orice situații sau evenimente imprevizibile și independente de voința părților contractante, ceea ce face ca îndeplinirea obligațiilor contractuale să se amâne cu durata de persistență a situației sau a evenimentului considerat ca atare, de exemplu accidente soldate cu handicap psiho-motor, deces sau catastrofe naturale.

Dispoziții Finale

⦁ Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale, iar încălcarea acestora atrage după sine sancțiunile prevăzute de lege.

⦁ Orice alte acorduri ulterioare, indiferent că sunt în formă orală sau scrisă, nu produc nici un fel de efecte juridice între părți.

⦁ Părțile se obligă să nu transmită în nici un fel către terți, drepturile și obligațiile lor rezultate din acești termeni și condiții.

⦁ Eventualele litigii între părți se vor rezolva pe cale amiabile sau în cazul când această alternativă eșuează, ele vor fi soluționate de către instanța competentă.

⦁ Prestatorul nu este responsabil de interpretarea informațiilor oferite în curs de către beneficiar realizate după încheierea perioadei de curs.

Politica de retur/anulare

În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.